သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ
  
၁။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
  
၂။ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန
  
၃။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
  
၄။ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
  
၅။ အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန
  
၆။ ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
  
၇။ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
  
၈။ လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ အားရှာရန်


၀န်ထမ်း၏ အမည်ရှာရန်


© Copyright: All right Reserved by
Ministry of Science and Technology.